Stressfri hverdag

Stresshåndtering: På dette kursus om stress arbejder du med praktisk anvendelige værktøjer til stresshåndtering. Du får et indblik i hvad stress er, stress-symptomer, faresignaler og stresskilder, og du får effektive metoder til at spotte, forebygge og håndtere din eller andres stress. Kurset om stress kan være det startskud der skal til for at du og din arbejdsplads kommer i gang med at handle mod at mindske stressen og styrke trivslen.

Kurset afholdes som et lukket virksomhedskursus hvor indhold og omfang bliver skræddersyet til din virksomheds ønsker og udfordringer med stress og stressforebyggelse. Kurset arbejder med stresshåndtering både på individ- og gruppeniveau.
Hvem deltager på kurset i stresshåndtering?
Stresskursus for alle: Kurset i stresshåndtering er for dig som oplever stress i din hverdag og som ønsker at styrke din trivsel og motivation. Du oplever måske at arbejdspresset og tidspresset er blevet en stor belastning, og du har brug for konkrete metoder til at forebygge og håndtere stressen både på jobbet og i privatlivet.
Udbytte af kurset i stresshåndtering
På kurset stresshåndtering får du indsigt i hvordan du håndterer din stress og skaber større overskud i dit arbejds- og privatliv. Du lærer at spotte stressens faresignaler – både de alvorlige og de ufarlige. Du bliver bedre til at udpege stresskilderne, kende dine egne grænser og skabe et rum for dig selv så din trivsel og livskvalitet vokser. Du får også effektive metoder til hvordan du undgår at stresse dig selv og dine omgivelser, og du lærer hvordan du kobler mentalt fra, så bekymrende tanker ikke får lov at fylde.
Indhold på kurset
Kurset i stresshåndtering veksler mellem teori, dialog, praktiske øvelser i kommunikation og cases der tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og oplevelse af stress. Du arbejder bl.a. med følgende emner:

Hvad er stress – den positive og den negative
Stresssymptomer – de alvorlige og de ufarlige
Stressens påvirkning af hjerne og krop
Depression og udbrændthed
Stressens forskellige faser – fra belastning til sygemelding
Personlig stresstest – test dit eget stressniveau
Stress på jobbet – kravene og dine resurser og behov
Stresskilder – de ydre belastninger eller dine egne høje krav
Sammenhænge mellem personlighed, livsstil og stress
Tankemønstre der stresser – og hvordan du ændrer dem
Metoder til at sige fra og bede om det du har behov for
Om at håndtere stress i fællesskab
Personlig planlægning og tidsstyring
Mindfullnes meditation og afslapningsteknikker – lær teknikkerne
Din handlingsplan mod stress og bedre trivsel.

Udbytte for virksomheden
Stressforebyggelse er en investering i fremtiden. Kurset vil gøre medarbejdere og ledere mere opmærksomme på stress-signaler både hos dem selv og hos kollegerne. Den fælles indsigt i stress og forebyggelsen heraf vil styrke både samarbejdet, effektiviteten, arbejdsglæden, trivslen i hverdagen og resultere i færre sygedage på arbejdspladsen.