1:1 session: Personlig kommunikation

Assertiv kommunikation får folk til at samarbejde.

 

Kursus: “Værktøjskassen til assertiv kommunikation”

 

Formål:

Forløbet er det rette for dig som ønsker både personlig og professionel succes i din kommunikation.

 

Kurset er relevant for dig der

 • Oplever at være frustreret over at andre misforstår dig
 • Har svært ved at få sagt dine behov og ofte ender som passiv
 • Kommunikativt er ivrig og kommer til at tromle andre
 • Som leder får du ikke det samarbejde med medarbejder som du ønsker
 • Som sælger får du ikke skabt en god kunderelation
 • Jeg skændes for tit med min partner eller kollega. Vi forstår ikke hinanden

 

Efter kurset er du i stand til:

 • At kommunikere assertivt verbal- og nonverbal. Skal opleves.
 • At skelne mellem forskellige kommunikative personligheder
 • At håndtere konflikter og forebygge dem
 • At lede med helt nye resultater. Glæd dig.
 • At salgets udfordringer bliver sjovt fremfor tungt.

 

Indhold og opbygning af kurset

Struktur

Forløbet er bygget op omkring modellen “Værktøjskassen til assertiv kommunikation”, som er en opstartssamtale samt 8 sparringssessioner (2 timer pr. gang), der forløber med oftest 4 ugers mellemrum henover en længere periode på ca.12 måneder. På den måde sikre vi implementeringen af de nye vaner, samt et vedvarende udbytte. Møderne foregår typisk på din arbejdsplads eller hos mig.

Indhold
Til sparringsmøderne har vi fokus på netop din situation og de tilrettelægges efter dine behov. Processen er opbygget omkring “Værktøjskassen til assertiv kommunikation” der består af undervisningsmateriale, reflektionsopgaver,  handlinsplaner. Det sikre et højt indlæringsniveau, samt hurtig og effektiv implementering af redskaberne i din hverdag.
De 8 moduler indeholder er bygget op omkring følgende temaer:

Modulopbygning

Forsamtale:

Inden samtalen har du lavet en opgave som er sendt til dig på mail

1. Mit mindset – historier – overbevisninger

Dansen med succes og fiasko

2. Skyggearbejde

Hvad irriterer dig ?

Hvad beundrer du?

3. Dine værdier

Find dit indre kompas

4. Kommunikation

De 3 kommunikationsformer

 5. Træning i aktiv lytning

Nøglen til at åbne relationer op

6. Træning i spørgeteknik

Spørgsmål og kropssprog

7. Træning i “samtaler”

Den motiverende samtale, den tunge, den vrede, sige fra

8. Afslutning og opsummering

 

 Udbytte
 • Kendskab til de grundlæggende elementer i din kommunikation.
 • Værktøjer og viden til at skabe succes i din kommunikation som leder, sælger, med dine nærmeste, dine venner, samarbejdspartnere og kolleger.
 • Kendskab og forståelse for din egen og andres kommunikation.
 • Handleplan til at fastholde dig selv i din nye læring.
 • Din personlige sparringspartner og coach

 

Så får du også fyldt værktøjskassen med konkrete redskaber på baggrund af et solidt teoretisk og praktisk fundament for hvordan du kan opnå dit fulde potentiale som leder i eget liv og dermed også som leder for andre. Du vil få redskaber indenfor temaer som: mentaltræning, kommunikation, spørgeteknik, psykologiske værktøjer, relationsforståelse, motivation og selvledelse.

 

Din investering

17.999 kr + moms

Kan betales i 12 rater á 1.499 kr + moms

Afholdes møderne hos dig tillæges kørsel efter statens takster.

 

Ring til Sanne på tel: 4226 1039 eller skriv på mail@sanne-coaching.dk