Anerkendende kommunikation

Anerkendende kommunikation skaber indsigt

At anerkende betyder ikke – som nogen tror – at vi skal gå og være sukkersøde hele tiden. Det handler derimod op at have fokus på det som virker.

Anerkendende kommunikation er også at give et skulderklap til sine kolleger. Alle mennesker bliver ønsker at blive set og hørt i en eller anden grad.

På kurset lærer du hvordan du anerkender dig selv, dine kolleger og i hele taget holde fokus på at bygge dig selv og dine kolleger op.

For mange er det grænseoverskridende at anerkende andre. Ofte er der flere grunde som jeg kommer ind på i kurset.

 

Læs  mere om anerkendende kommunikation:

I anerkendende dialog vil vi:

 • Tale om det, vi gerne vil have
 • Tale om det, der virker
 • Tale om den fremtid, vi ønsker os
 • Tale i et styrkesprog: “Vi kan…”
 • Lære af vores styrker
 • Anerkende forskelle i holdninger og synspunkter
 • Se forandringer, som noget, der sker i selve samtalen
 • Hold fokus på det som bringer dig, dine kolleger og samarbejdet op i energi.

Vi kommer nemt til at:

 • Tale om det, vi ikke vil have
 • Tale om det, der ikke virker
 • Tale om det, vi vil undgå
 • Tale i et mangelsprog: “Vi kan ikke…”
 • Lære alene af vores fejl
 • Se uenighed som konflikt
 • Se forandring som noget, der kommer senere

Eksempel på anerkendende samtale fra hverdagen

 1. Hvorfor har du lavet det på den måde, det forstår jeg ikke?
 2.  Jeg kan se at du har lavet rigtig mange gode ting om …… er der nogen særlig årsag til at du har udeladt denne?

Anerkendende kommunikation støtter glæde og arbejdsmiljø

Gennem de seneste 30 år er der forsket intensivt i arbejdsmiljøproblemernes årsager og mulige løsninger. Derfor ved vi en del om, hvad der skaber et dårligt arbejdsmiljø. Og de fleste arbejdspladser har da også været særligt opmærksomme på manglerne i deres arbejdsmiljø.

Ingen skyld og skam men se fremad på det du vil opnå

En anerkendende tilgang består ikke i at benægte eller fortie problemer. Men den peger på, at den korteste vej til forbedringer. Ofte kan det være at se fremad mod den situation, man gerne vil opnå. At man kan gå til problemerne på en anden måde end at placere skyld og ansvar for det, der er gået galt.

En anerkendende og en mere problemorienteret tilgang behøver ikke at udelukke hinanden. I nogle situationer eller faser passer den ene bedre end den anden. Det kan også være et spørgsmål om, hvilken tilgang der giver bedst mening og er mest hensigtsmæssig for en bestemt deltagerkreds og arbejdspladskultur.

Grundprincipper i den anerkendende tilgang

 • Fokuser på det, der virker, og stil anerkendende spørgsmål.
 • Fokus på løsninger.
 • Den anerkendende tilgang handler om at se på det, der virker, og lade det være inspiration til endnu bedre løsninger.

Tilgangen bygger blandt andet på følgende grundantagelser:

 • At konstruktiv opmærksomhed øger vores selvværd og giver os mere mod på nye udfordringer
 • At vi bliver mest inspireret til at tænke og handle anderledes, når vi forfølger tanker om en fremtid, vi ønsker os
 • At vi ofte kan lære mere af vores succeser end af vores fejltagelser
 • At man ikke finder løsninger, når man kun leder efter fejl

Anerkendende tilgang: leder, kollega – samarbejde og møder

 • Hvad er det vi er gode til (hvornår er du i flow)
 • Hvor er det tidligere vi lykkes og hvordan kan vi bringe det i spil ift nye opgaver
 • Hvad plejer vi at gøre når vi lykkes?
 • Hvad gjorde du og hvordan føltes det?