Familie kommunikation

Jeg har brug for, at lære noget mere om, hvordan man snakker sammen, så jeg kan blive bedre til at løse de konflikter vi sommetider har derhjemme – så det bliver rarere for os alle sammen.

I parforhold og familier er det naturligt, at der opstår uoverensstemmelser og konflikter. Når flere mennesker skal leve sammen, er der forskellige behov som skal tilgodeses. Det afgørende er, hvordan vi håndterer konflikterne, og om vi sammen og på en konstruktiv måde, kan finde frem til en løsning, hvor alles behov er taget vare på.
Hos LIVKOM ser vi konflikter som en del af livet, der kan hjælpe os til udvikling og forståelse. Vi tilbyder kurser for par og familier i Ikkevoldelig Kommunikation (IVK). Ved at lære, at bruge IVK, får parterne redskaber til, at håndtere fremtidige konflikter så løsningerne fører til udvikling og et mere tilfredsstillende liv for alle.

Samarbejde og Problemløsning i familien

  • Kunne du tænke dig et redskab til at forstå dit barn, når det reagerer med stor vrede og frustration og til at identificere, hvad det er, der udløser dit barns ‘eksplosion’ eller tilbagetrækning?
  • Ville du gerne forstå, hvad barnet måske ikke magter, og hvad det har brug for at lære for at kunne reagere med større fleksibilitet og tolerance?
  • Kunne du tænke dig at få støre klarhed over din egen måde at kommunikere på som en hjælp til at skabe bedre kontakt til dit barn?
  • Og kunne du godt bruge en måde at håndtere dine egne reaktioner, f.eks. irritation, vrede, frustration og afmagt i forbindelse med at have et barn, som fungerer med andre forudsætninger end de fleste?