Dansen imellem succes og fiasko

Succes eller fiasko afhænger helt af dit valg og indstilling.

At gøre som vi plejer, at tænke som vi plejer – og at DESTRUERE alt der udfordrer dette, kender alle voksne menneske til.

 

 

 

”Firmaet hedder Mindset A/S, og de ejer begge en andel i virksomheden. Virksomheden har adresse inde i hovedet på hver enkelt af os, og det er sådan noget Fiasko og Succes kan – de kan være i vores alle sammens hoveder samtidig.

Virksomhedens bestyrelse er vores personlige tankesæt. Og det er en magtfuld bestyrelse, for den bestemmer, hvor stor en ejerandel de to kombattanter har. Som i enhver anden virksomhed fordeles overskuddet i forhold til ejerandelen. Ejer du meget, løber du en større risiko, men du belønnes også mere, når der overskudsdeles. Ligeledes er ejerandelen vigtig, når der opstår konflikt. 51 % vs 49 % er nok til at fordele, hvem der får det sidste og afgørende ord. Bestyrelsens opgave (vores eget tankesæt) er altså at sørge for, at ejer-andelen i selskabet er rigtig. Det er fint, at der ligger en klar forretningsplan som siger: Øg omsætningen med 50 % de næste 36 måneder. Men er ejerforholdene 55 % vs 45 % til Fiasko, ja så bliver det altså svært. ” Citat: Business Unusual, sådan vinder succes over fiasko, side 39

Sådan sikres et gennembrud

For at sikre at ting rent faktisk sker er det altafgørende, at I som virksomhed arbejder målrettet på, at holde øje med både succes og fiasko mentaliteten hos jer. I skal vide hvad de begge to laver, evaluere begges ”adfærd”, så dansen imellem dem ikke falder ud til fiaskos fordel. Jeg har set det igen og igen igennem mine 20 år i branchen: Planer ligges, aftalerne indgås og målsætningerne skæres ud i pap. Men fiasko vinder ”kampen”, og i slutningen af året må der konkluderes, at det endte med et nogenlunde resultat. Nogenlunde er aldrig godt nok, og det kan finurligt nok være ekstremt konfronterende for mange af os, at blive mindet om: ”Jeg gjorde jo hvad jeg kunne?”

Men det værste er dog de virksomheder, som har fuldstændigt hysterisk fantastisk potentiale, og ender med et godt resultat, der hvis succes sad i førersædet kunne have været ekstraordinært. Uanset hvor stort eller småt noget bliver, så kan det altid blive mere……

 

 

 

Du kan vælge vejen til succes eller fiasko

Folk vælger forskellige veje i livet. De tænker ikke altid over deres valg. Se på den matrix jeg har stillet op. Du kan vælge at have fokus på dine svagheder – alt det du ikke kan. Dyrker du dine svagheder længe nok vil du have svært ved at se bort fra alt det du ikke har pga. dine svagheder. Dine mangler. Som hunden der ikke fangede haren. Du ender med fiasko. Igen og igen.

Du er nødt til at gå den anden vej. En mangel er en mangel, mens en svaghed også kan ses som en styrke der bliver brugt forkert. Det her handler om meget mere end at se positivt på tilværelsen. Det er fint at være positivt og kan hjælpe et langt stykke, men du er også nødt til at gøre noget.

Svagheder og mangler fører til passivitet. Styrker og talent fører til handling. Handling er succes.

Ved at vælge at lægge fokus på dine styrker vil du med tiden opdage og opøve et talent. Et talent du kan udvikle til succes.

Nogle gange mislykkes du. Enten ender dine bestræbelser tragisk. Du mister hus og hjem fordi en investering gik galt. Du bliver lam i et racerløb. Bliver skudt på en mission. Ok – det behøver ikke at ende helt så galt. Men det vigtige er at du kan rejse dig igen og lære af dét der skete. Erkend din mangel. Forstå din svaghed og hold fokus på dit mål. Søg at bruge dine svagheder godt, så de bliver til styrker.

Succes og fiasko handler om at vælge.

Du kan ikke bare gå ud og få hverken succes eller fiasko. Begge dele er et resultat af nogle valg du har truffet. Den vej du har valgt at gå.

Vælger du at gå svaghedens eller styrkens vej? Det er op til dig.