Assertionstræning – kursus i assertiv kommunikation

Assertionstræning – kursus i assertiv kommunikation

Kursus i assertion – styrk din selvtillid og gennemslagskraft

Gammelmandogtokvinder-lilleFår du ikke altid lige sagt hvad du mener, eller oplever andre at du får sagt det for hårdt og direkte? Bliver du nogen gange overmandet af tvivl, svære følelser og kommunikerer du derfor uklart? Dette kursus i assertionstræning og assertiv kommunikation vil klæde dig på til at mestre en direkte, overbevisende og respektfuld dialog mellem dig og din omverden.

Dit udbytte på kurset i assertionstræning

Assertionstræning gør dig bedre til at kommunikere klart og overbevisende. Du lærer at bede om det du har brug for – og sige fra over for det du ikke ønsker. Du øver dig i at håndtere vanskelige situationer og løse konflikter på en ligeværdig måde, og du bliver bedre til både at give og modtage feedback. Endelig træner du i at modstå andres pres og manipulation.
Efter kurset vil du opleve at du øger din selvtillid og dit selvværd fordi du får meldt klart ud – uden at krænke andre, og uden at ende med skyld, dårlig samvittighed og selvbebrejdelser. Alt i alt din personlige kommunikation bliver mærkbart forbedret.

Kurset i assertionstræning – hvem deltager?

Assertionstræning er et praktisk baseret kursus for dig som ønsker at arbejde aktivt med din egen adfærd og tankemønstre – og derved udvikle din personlige kommunikation henimod en mere ligeværdig, klar, nærværende og konfliktforebyggende kommunikation.

Udbytte for virksomheden

At kommunikere assertivt er en forudsætning for godt samarbejde. Deltagerne får lettere ved at samarbejde på en måde der både gavner effektiviteten og arbejdsglæden. Udbyttet er en arbejdsplads med mere tilfredse og selvsikre medarbejdere.

Assertionstræning: Kursets form og emner

Kurset i assertionstræning veksler mellem teoretiske oplæg, dialog, selvrefleksion og praktiske øvelser hvor du bl.a. får mulighed for at træne ud fra dine egne oplevelser og udfordringer med din kommunikation i hverdagen.

 • Adfærdsmønstre og kropssprog – hvordan er vores kommunikationsstil?
 • Personlige rettigheder – andres rettigheder – er der balance?
 • Rollerettigheder – hvilke pligter og hvilket ansvar kræver de?
 • Bliv en god lytter – lær aktiv og anerkendende lytning
 • Lær at stå fast, sige fra og sætte grænser
 • Håndter manipulation og pres fra omgivelserne
 • Lær at bede om det du gerne vil have – ligeværdigt og respektfuldt
 • Styrk din evne til at give og modtage kritik og ros
 • Håndter egne eller andres følelser – glæde, vrede m.m.
 • Samtaleteknik og konflikthåndtering
 • Konfliktdæmpende og konfliktoptrappende sprog
 • Styrk din selvtillid og dit selvværd
 • Din handlingsplan for udvikling af din personlige kommunikation

Din underviser

pia-komp4Pia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale indenfor erhvervspsykologi og kommunikation. Hun har mange års erfaring i at rådgive og undervise virksomheder i samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering. Pia Hardy er certificeret konfliktløser og mediator og certificeret coach efter international standard. Hendes baggrund er bygget op af mange års kurser, uddannelser og erfaringer med kommunikation og konflikthåndtering på arbejdspladser og i erhvervslivet. Hun er oprindelig uddannet lærer og ingeniør og har en bredt funderet tilgang til erhvervslivet og arbejdspladser.

Deltagerne vurderer Pia Hardy som en topengageret og inspirerende underviser med fokus på den enkelte kursist og dennes styrker og udfordringer. Hun lægger vægt på, at deltagerne får ny viden og masser af praktisk erfaring med sig hjem, så hverdagens udfordringer kan håndteres endnu bedre.